ZDROJ VODY

Pro výrobu nealkoholických nápojů čerpá společnost kvalitní vodu z ekologicky nezatížené oblasti jižních Čech. Naše vlastní vrty Aqua Bella se nacházejí v panenské přírodě CHKO Třeboňsko.

Podle zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. v aktuálním znění a související prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 275/2004 Sb. v aktuálním znění, splňuje parametry:

Pramenitá voda

  • nízký obsah minerálních látek (obsah rozpuštěných pevných látek je nižší než 500 mg/l)
  • vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku (obsah sodíku je nižší než 20 mg/l)