CERTIFIKÁTY KVALITY

Produkce vyrobená v závodu Fontea a.s. odpovídá HACCP, standardům ISO a IFS, což zaručuje stálou a vysokou kvalitu výrobků.

JSME DRŽITELEM CERTIFIKÁTU IFS

Získání tohoto certifikátu je pro zákazníka zárukou kvality a zdravotní nezávadnosti produktů uváděných na trh.

Firma Fontea a.s. dne 11.1.2007 obdržela certifikát mezinárodního potravinářského standardu IFS. Již napoprvé jsme získali vyšší úroveň tohoto standardu.

Norma IFS (International Food Standard) vytvořená Hlavním svazem německého maloobchodu (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - HDE) je schéma určené pro organizace, které vyrábějí a/nebo zpracovávají potraviny. Shoda s touto normou se zjišťuje na bázi kontrolního seznamu dotazů a vyhodnocovací matrice.

Klíčovými kritérii této normy jsou: identifikace zvládnutelného počtu příslušných kritických kontrolních bodů (CCP), zavedení systému pro monitorování CCP se srozumitelnými záznamy a pravidelnými kontrolami, opakované ujištění managementu, že jsou si zaměstnanci vědomi svých povinností a že se hodnotí efektivita práce, sledovatelnost výrobku a implementace nápravných opatření. Mezi hlavní novinky poslední verze tohoto standardu patří integrace nové legislativy EU z oblasti sledovatelnosti, značení a sledovatelnosti GMO a alergenů.

IFS IFS standard se skládá z následujících aspektů:

  • Systém managementu kvality a HACCP
  • odpovědnost vedení společnosti
  • management zdrojů
  • výrobní proces měření, analýzy a zlepšování.