PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

FVE Fontea

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střeše haly s využitím monokrystalických panelů. Celkový navrhovaný instalovaný výkon výrobny činí 699,3 kWp elektrických. Výrobou z FVE bude řešena především vlastní spotřeba ve stávajícím výrobního areálu, kde bude FVE umístěna.

Cílem projektu je snížit potřebu nákupu elektrické energie ze sítě prostřednictvím instalace FVE.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy

FVE Fontea

 

 

FVE II. etapa Fontea

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na pozemcích v areálu společnosti s využitím monokrystalických panelů. Celkový navrhovaný instalovaný výkon výrobny činí 299.9 kWp. Výrobou z FVE bude řešena především vlastní spotřeba ve stávajícím výrobního areálu, kde je FVE umístěna. Cílem projektu je snížit potřebu elektrické energie ze sítě prostřednictvím instalace FVE. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je snížit potřebu nákupu elektrické energie ze sítě prostřednictvím instalace FVE.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Modernizačního fondu

FVE II. etapa Fontea

 

 

 

FVE III. etapa Fontea

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na pozemcích v areálu společnosti s využitím monokrystalických panelů. Celkový navrhovaný instalovaný výkon výrobny činí 401,5 kWp. Výrobou z FVE bude řešena především vlastní spotřeba ve stávajícím výrobního areálu, kde je FVE umístěna.

 

Cílem projektu je snížit potřebu elektrické energie a navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie

v energetickém mixu České republiky a tím umožnit postupný odchod od fosilních zdrojů elektrické energie.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR prostřednictvím Modernizačního fondu.

FVE III. etapa Fontea

OP LZZ projekt - podporujeme vaši budoucnost

Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s.

Společnosti FONTEA a.s. se podařilo získat dotaci ve výši 2 566 122,40 Kč z programu OPLZZ, který je financován z prostředků ESF a prostřednictvím státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem „Systematické vzdělávání a podpora rozvoje kompetencí zaměstnanců ve společnosti FONTEA a.s. a číslem CZ.1.04/1.1.02/94.00584 bude realizován v období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015.

Cílem tohoto projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, a to díky zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců prostřednictvím souboru vzdělávacích kurzů a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce, jejich sounáležitosti s firmou a vědomí kvalitního pracovního zázemí.

Celkově pak vzdělávací komplex predikuje udržení a zvýšení kvality práce v potravinářském průmyslu, zajištění vysoké kvality produktů a související důvěru zákazníků k našim výrobkům.

Celkem se školení zúčastní 77 zaměstnanců společnosti na všech pozicích, kdy dle pracovního zařazení absolvují IT kurzy, odbornou a jazykovou výuku, budou proškoleni v ovládání výrobních technologií a dojde k posílení jejich znalostí potřebných pro práci v potravinářství.

V rámci projektu Evropské unie obdržela Fontea a.s. dotaci na vzdělávání zaměstnanců.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 O realizaci projektu bude společnost FONTEA a.s. informovat na této stránce.

 • 1.12.2009 - Zahájení realizace projektu Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s.
 • 12.1.2010 - Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.
 • 16.3.2010 - Probíhá realizace školení.

Zatím z projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00281 s názvem „Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. byla uskutečněna tato školení:

TOP management:

 • Prezentační dovednosti
 • Projektové řízení
 • Efektivní řízení porad
 • Time management
 • Vyjednávání a argumentace

Mistři:

 • Manažerské dovednosti pro mistry
 • Komunikace pro mistry
 • Motivace a budování týmu pro mistry
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Budování týmu
 • Upevňování týmových vazeb

Administrativní pracovníci:

 • Profesionální telefonní komunikace Korespondence - písemná, mailová, telefonická komunikace
 • Time management
 • Budování týmu
 • Upevňování týmových vazeb

další školení:

 • Pravidelné týdenní vzdělání v AJ
 • Týdenní intenzivní jazykový kurz AJ
 • Školení BOZP
 • Školení VZV
 • Manažer bezpečnosti potravin I a II
 • Manažer zdravotní nezávadnosti (HACCP)

Otevřít

OP LZZ2 projekt - podporujeme vaši budoucnost

PROFIL ZADAVATELE

Firma: FONTEA a.s.
Se sídlem: Veselí nad Lužnicí 596/I, okres Tábor, PSČ 391 81
IČ: 26029073
DIČ: CZ26029073

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Kateřina Kreuzerová, člen představenstva, tel.: 602705330, email: k.kreuzerova@maspex.com
Ing. Igor Ličko, člen představenstva tel.: 381503411, email: i.licko@maspex.com

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Kreuzerová, člen představenstva tel.: 602705330, email: k.kreuzerova@maspex.com

Adresa profilu zadavatele: https://fontea.cz/cz/02-firma_oplzz2.html

Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: 359358

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Zadávací řízení na dodavatele systematického vzdělávání a podpory rozvoje kompetencí zaměstnanců ve společnosti FONTEA a.s.

Druh zakázky: služby
Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Datum uveřejnění: 2.7.2013 09:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek: 31.7.2013 do 12:00 hodin

Datum otevírání obálek: 5.8.2013 od 15:00 hodin

Stav řízení: veřejná zakázka neukončena

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): 1,015.000,- Kč

Předmětem zakázky je dodávka služeb, systematického vzdělávání a podpory rozvoje kompetencí zaměstnanců ve společnosti FONTEA a.s. v rámci shora uvedeného projektu, který je podpořen dotací z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podrobná specifikace obsahu zakázky, údajů a další podmínky pro plnění zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, která je přílohou výzvy.


UVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY

NÁZEV DOKUMENT

  TYP   DATUM UVEŘEJNĚNÍ   DETAIL
Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku služeb_2013_07_01   Zadávací dokumentace   2.7.2013   Stáhnout
Fontea-vyzva_k_podani_nabidek_D9   Výzva k podání nabídek   2.7.2013   Stáhnout
Fontea – XY – krycí list   Příloha č.1    2.7.2013   Stáhnout
Fontea – XY – smlouva o dílo (školení)_2013_06_27   Příloha č.1    2.7.2013   Stáhnout
Odpověď na dotaz č.1   Doplňující informace   8.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.2   Doplňující informace   8.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.3   Doplňující informace   8.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.4   Doplňující informace   11.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.5   Doplňující informace   11.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.6   Doplňující informace   11.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.7   Doplňující informace   11.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.8   Doplňující informace   11.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.9   Doplňující informace   17.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.10   Doplňující informace   17.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.11   Doplňující informace   19.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.12   Doplňující informace   23.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.13   Doplňující informace   23.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.14   Doplňující informace   23.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.15   Doplňující informace   24.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.16   Doplňující informace   24.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.17   Doplňující informace   25.7.2013   Odkaz
Odpověď na dotaz č.18   Doplňující informace   26.7.2013   Odkaz
Změna zaváděcích podmínek    Doplňující informace   26.7.2013   Stáhnout
Odpověď na dotaz č.19   Doplňující informace   31.7.2013   Odkaz
Protokol otevírání obálek s nabídkami uchazečů   Doplňující informace   5.8.2013   Stáhnout
Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky    Doplňující informace   12.8.2013   Stáhnout
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek    Zadávací dokumentace   12.8.2013   Stáhnout
Zpráva zadavatele o zadávacím řízení    Zadávací dokumentace   4.9.2014   Stáhnout

SEZNAM OBDRŽENÝCH NABÍDEK

VÝSLEDEK KONTROLY OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

 


SEZNAM VYBRANÝCH UCHAZEČŮ 

Otevřít